OM KONTORET

Advokaterne Nansensgade I/S (cvr.nr. 62029714)  blev stiftet i 1976 og består i dag af Niels Forsby, Steen Bech, Janus Malcolm Pedersen og Camilla Rønne.

Vi har specialiseret os som forsvarsadvokater og er et af de få advokatkontorer i Danmark, der udelukkende arbejder med straffesager. Vores mål er at give vores klienter den absolut bedste rådgivning – på højeste faglige niveau - så effektivt og godt som muligt – med fokus på retssikkerhed og menneskerettigheder. 

Vores arbejde består mest i at forsvare klienter i retten. Men før sagen kommer så langt, lægger vi en plan for, hvordan den skal gribes an, giver dig indsigt i politiets efterforskningsmateriale, deltager i afhøringer hos politiet og iværksætter evt. yderligere efterforskning. Og har du været udsat for f.eks. uberettiget anholdelse eller ransagning, kan vi også søge erstatning for dig.

Kontoret er løbende involveret i større sager vedrørende drab, narkotika, bandekriminalitet, sædelighed og økonomisk kriminalitet, og vi har igennem årene markeret os i en række straffesager som f.eks. Blekingegadesagen, Glostrup-terrorsagen, Glasvej-terrorsagen, Tvind-sagen, Sagen om Arbejdernes Ligkistemagasin, Røveriet imod Dansk Værdihåndtering, Drabssagen vedr. den italienske turist i Blågårdsgade, Farum-sagen, Pusherstreet-sagerne og forsvarer i den første sag, hvor der blev rejst tiltale for at være rejst til Syrien som hellig kriger.

Men det er ikke kun de store sager, der har vores interesse. Vi arbejder også med mindre og mellemstore sager, som kan dreje sig om f.eks. vold, euforiserende stoffer, hæleri, tyveri, færdsel osv. Uanset sagens størrelse forsøger vi at give vores klienter den absolut bedste rådgivning, fordi det er klienten der er i centrum.

Ved siden af vores arbejde som forsvarsadvokater arbejder vi også løbende på at påvirke udviklingen i strafferetten og straffeprocessen ved at deltage i fagligt arbejde indenfor vores område – f.eks. i Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Advokatrådets Strafferetsudvalg og i udvalg der forbereder ny lovgivning. Og vi deltager gerne i den offentlige debat gennem artikler og kontakt til medierne – både i forbindelse med konkrete sager og generelle strafferetlige problemstillinger.

Vi opfatter forsvaret for retssikkerheden, menneskerettighederne og for de demokratiske rettigheder som helt afgørende i dagens Danmark.