Janus M. Pedersen

MOBIL: 60 20 20 28

EMAIL: janus@45a.dk

SEKRETÆR: Pia Thomsen, pia.thomsen@45a.dk

PROFIL: Advokat siden 2001 - Møderet for Landsret i 2009.

Partner hos Advokaterne i Nansensgade i 2010 og arbejder kun som forsvarsadvokat.

Tidligere ansat hos Zenith Advokater, Advokatfirmaet Jordan & Løgstrup og Advokatfirmaet DLA Nordic.

Medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg fra 2007 - 2015.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedrørende etablering af Landsdækkende Konfliktråd og Udvalg vedrørende nye retningslinjer for udvælgelse af lægdommere – udpeget af Advokatrådet.

Bestyrelsesformand i Den Selvejende Institution Idrætsakademiet fra 2007 - 2015.