Steen Bech

EMAIL: bech@45a.dk

SEKRETÆR: Pia Thomsen, pia.thomsen@45a.dk

PROFIL: Advokat siden 1980 – Møderet for Højesteret i 1986. 

Partner hos Advokaterne i Nansensgade i 1998 og arbejder kun som forsvarsadvokat.

Offentlig forsvarer i Københavns Byret siden 1984 – og siden 2007 også ved Frederiksberg Ret.

Underviser i strafferet på Københavns Universitet fra 1978 – 1988, og siden 1989 censor samme sted. 

Konsulent siden 1995 for Den Almindelige Danske Lægeforening i ansvarssager for læger. Jeg har sideløbende repræsenteret andre sundhedspersoner i tilsvarende sager.” 

Medlem af Advokatrådet og formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg fra 1997 – 2001. 

Medlem af og formand for bestyrelsen for RCT (Rehabiliteringscentret for Torturofre) fra 1999 – 2007. 

Næstformand i Landsforeningen af Forsvarsadvokater fra 2002 – 2007.